Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka

Treść

Na przełomie listopada i grudnia 2017r., obydwie szkoły po raz drugi zjednoczyły siły w szlachetnym celu, aby stworzyć wspólne dzieło: ”Szlachetną Paczkę”. Akcja od czterech lat cieszy się ogromną popularnością w SP Stadła, a w zeszłym roku dołączyła SP Olszana.

Szlachetna Paczka  to  ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

W tym roku, jak zwykle, przez okres 3 tygodni obydwie szkoły gromadziły zapasy żywnościowe, odzież, chemię, tekstylia itp. Dodatkowo, grupa wolontariatu SP Olszana zbierała środki na zakup chociażby środków higienicznych, gdyż samotna osoba której przygotowano prezenty, jest przykuta do łóżka. Paczki były na bieżąco pakowane, oklejane i zdobione przez uczniów SP Stadła, aby miały charakter prezentów. Następnie 9 grudnia koordynator akcji dostarczył  20 paczek do magazynu szlachetnej paczki w Łososinie Dolnej, skąd były przewiezione przez wolontariuszy do  wybranej osoby.

Projekt ten pokazał jak co roku, że chociaż szkoły liczebnie są „małymi”, to obydwie społeczności mają wielkie serca. Na pewno darczyńcy poczuli się wspaniale wiedząc, że są częścią tak szlachetnego, ogólnopolskiego projektu. Dlatego też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie naszej paczki, składamy serdeczne podziękowania i życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

93667