Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Odblaskowa Szkoła

Odblaskowa Szkoła

Treść

W ramach tej akcji, Pani Dyrektor oraz wychowawcy, przypomnieli wszystkim uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się nie tylko w drodze do szkoły i domu, ale także podczas popołudniowych zabaw. Szczególna uwaga dotyczyła użytkowników rowerów:( ich oświetlenia oraz wyprowadzania z terenu szkoły). Jak dotąd, klasy V, VI i VIII  przeszły w  „Marszu Odblaskowym” ulicami miejscowości.  Uczniowie ubrani byli w kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe wykonane własnoręcznie oraz banery, aby  podkreślić, jak istotne dla pieszego jest być dobrze widocznym na drodze. Podczas przemarszu budzili ciekawość nie tylko kierowców, ale również mieszkańców wsi, jednocześnie przypominając, że piesi szczególnie w okresie jesienno-zimowym są narażeni na niebezpieczeństwo na drodze.W ramach akcji wykonano również gazetkę ścienną informującą uczniów o zasadach zachowania się na drodze. Oprócz wymienionych działań, odbędzie się jeszcze  konkurs plastyczny klas młodszych, test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla klas V-VIII oraz spotkanie z policjantem.

93719