Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

"Nie pal przy mnie proszę"

Treść

. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Uczniowie klas I-III brali udział w pogadankach nt. Szkodliwości palenia tytoniu, obejrzały przedstawienie pt. „Nie pal przy mnie, proszę” oraz wzięły udział w konkursie plastycznym.

81762