Szkoła Podstawowa w Stadłach

 

Stadła 30

33-386 Podegrodzie

Tel: 18 445 91 15 lub +48 697 619 815

email: stadla@interia.pl