Zapraszamy na nową stronę internetową

Szkoły Podstawowej w Stadłach

https://spstadla.edupage.org/

Ta strona nie będzie już edytowana.

 

 

 

Listy rankingowe  uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

Czytaj więcej

 

 
 
 

czytaj tutaj

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Stadłach w trakcie prowadzonych zajęć 
czytaj tutaj

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19
czytaj tutaj

 

CZYTAJ WIĘCEJ...

 

Komunikat 29.05.2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne

 

Komunikat 19.05.2020

Przywracamy zajęcia opiekuńczo wychowawcze

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Przygotowanie egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE i GIS

 

Od 6 maja br. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą otwarte.

W związku z podjętą w dniu 29.04.2020r. przez Rząd decyzją o możliwości otwarcia od 6 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, szkoła ma możliwość zapewnienia zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Prośbę swą należy kierować telefonicznie: 697 619 815

 lub na adres mailowy: stadla@interia.pl w dniu poprzedzającym do godziny 15.00.

Warto przeczytać:

  1. Otwieramy przedszkola od 6 maja br. - artykuł ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
  2. Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi
  3. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadłach w sprawie zdalnego nauczania

Kliknij tutaj

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadłach w sprawie prowadzenia czynności rekrutacyjnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stadłach, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną
i w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wprowadza zmianę
w przyjmowaniu wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy I.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2020/2021 można składać wyłącznie drogą mailową na adres: stadla@interia.pl w formie skanów lub fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia i w terminie ustalonym przez dyrektora należy uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

REKRUTACJA 
do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2020/2021 

kliknij tutaj

Rodzicu! Aby zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi kliknij tutaj

Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Szczegółowe informacje:https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie