Kalendarz roku szkolnego 2019/2020    

 

Informacja

W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych są:

  1.   2-3 stycznia 2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych                             
  2.   Dzień Seniora i zabawa karnawałowa    
  3.   21-23 kwietnia 2020 - egzamin ósmoklasisty                             
  4.   Dzień Sportu i Dzień Dziecka                             
  5.   12 czerwca 2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szkoła w tych dniach zapewnia uczniom opiekę wychowawczą stosownie do potrzeb Rodziców, w godz. 8.00 – 12.00.

WAŻNE INFORMACJE

Ulotka Kuratorium Oświaty w Krakowie dotycząca nowego systemu edukacji KLIKNIJ TUTAJ