WYNIKI REKRUTACJI

Dyrektor szkoły informuje, że do oddziału przedszkolnego i klasy I zostały przyjęte wszystkie dzieci, które zostały zgłoszone.

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Stadłach, dostępna pod danymi kontaktowymi (email: stadla@interia.pl, tel.: 184459115). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.podegrodzie@gmail.com. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48697619815, adresem

e-mail stadla@interia.pl lub poniżej:

1. Zarządzenie Nr 541/2021 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie: ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie. KLIKNIJ TUTAJ

2. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 KLIKNIJ TUTAJ

3. Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnegona rok szkolny 2021/2022 KLIKNIJ TUTAJ

4. Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Stadłach na rok szkolny 2021/2022 KLIKNIJ TUTAJ

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Stadłach na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów spoza obwodu KLIKNIJ TUTAJ