OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Stadłach, dostępna pod danymi kontaktowymi (email: stadla@interia.pl, tel.: 184459115). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.podegrodzie@gmail.com. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

Listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista uczniów przyjętych do klasy I

Szkoła zapewni uczniom opiekę świetlicową.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48697619815, adresem
e-mail stadla@interia.pl lub poniżej:

 

1. Zarządzenie Nr 313/2020 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie: ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie. KLIKNIJ TUTAJ

2. Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnegona rok szkolny 2020/2021 KLIKNIJ TUTAJ

3. Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Stadłach na rok szkolny 2020/2021 KLIKNIJ TUTAJ

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Stadłach na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów spoza obwodu KLIKNIJ TUTAJ