Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadłach w sprawie zdalnego nauczania

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w_związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa w Stadłach od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie prowadziła nauczanie zdalne.

Nauczyciele wszystkich klas oraz oddziału przedszkolnego będą przesyłać materiały związane ze swoimi przedmiotami na specjalnie założone, wspólne dla każdej klasy konta poczty elektronicznej, a_także za pośrednictwem poczty elektronicznej rodziców i innych dostępnych form komunikacji w dniach, w których uczniowie mają lekcje.  

Przekazywanie zadań będzie obejmowało:

– poinformowanie uczniów o tematach i zakresie zadań,

– udzielanie przez nauczyciela wskazówek i wyjaśnień związanych z tematem zadania,

– odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości,

– określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej,

– ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny.

Wykonane przez uczniów zadania będą przekazywane za pośrednictwem poczty  elektronicznej i innych dostępnych komunikatorów.

Nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców, pomagając i udzielając wyjaśnień w razie trudności w_zrozumieniu materiału i rozwiązywaniu zadań. Będą oni monitorowali realizację zadań wskazując, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel. Czynności te wykonywane będą w czasie indywidualnie uzgodnionym z poszczególnymi uczniami lub rodzicami.

Komunikacja z Rodzicami prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie potrzeby telefonu.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i_wychowawców oraz systematycznego wykonywania zadań. Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i_możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych powinno odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny, przy uwzględnieniu zaleceń medycznych odnośnie korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów.

Minister Edukacji Narodowej rozesłał przez System Informacji Oświatowej poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół”. Poradnik można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:  https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

 

Drodzy Rodzice

Bardzo prosimy o stworzenie dzieciom warunków do korzystania ze zdalnego nauczania, monitorowanie czasu, jakie dziecko spędza przed komputerem, przypominanie o organizowaniu przerw pomiędzy lekcjami, o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci oraz o dopilnowanie odesłania nauczycielom wykonanych zadań, ćwiczeń i innych prac.

Liczymy na Państwa pomoc w motywowaniu swoich dzieci do nauki, wyrabianiu odpowiedzialności, uczciwości, umiejętności poszukiwania rozwiązań oraz zorganizowania sobie pracy w tych trudnych dniach.

Dołożymy wszelkich starań, aby to nowe dla nas wszystkich zadanie, jakim jest nauczanie zdalne, było efektywne, jak najmniej stresujące, jak najbardziej wspierające.

W przypadku jakichkolwiek trudności i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Drodzy Uczniowie

Zdajemy sobie sprawę, że obecna forma nauki wymaga od wszystkich dużego zaangażowania, ale od Was w dużym stopniu zależy, na ile wykorzystacie ten czas. Umiejętności nabyte w tak nietypowej sytuacji na pewno posłużą Wam w przyszłości.  Sami lub z pomocą rodziców opracujcie swój plan dnia, który będzie uwzględniał Wasze potrzeby i predyspozycje. W tym planie uwzględnijcie czas na naukę, odpoczynek, kontakty z rówieśnikami (telefoniczne, internetowe), rozwój zainteresowań.

 

Z poważaniem

Elżbieta Kosińska