Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 z wszystkich przedmiotów na poszczególne oceny:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa I                    Klasa II                    Klasa III 

BIOLOGIA

Klasa V                   Klasa VI                    Klasa VII                    Klasa VIII

MATEMATYKA

Klasa V                   Klasa VI                    Klasa VII                    Klasa VIII

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa I                     Klasa II                     Klasa III 

Klasa V                   Klasa VI                    Klasa VII                    Klasa VIII

GEOGRAFIA

Klasa V                   Klasa VII                  Klasa VIII

HISTORIA

Klasa V                   Klasa VI                    Klasa VII                    Klasa VIII

JĘZYK POLSKI

Klasa V                   Klasa VI                    Klasa VII                    Klasa VIII

INFORMATYKA

Klasa IV                   Klasa V                    Klasa VII                    Klasa VIII

MUZYKA

Klasa V, VI, VII

TECHNIKA

Klasa V                   Klasa VI 

FIZYKA

Klasa VII                 Klasa VIII 

PLASTYKA

Klasa V, VI, VII

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Klasa V, VI, VII, VIII 

RELIGIA

Klasa V, VI, VII, VIII