Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Super Szkoły 2022/2023

Treść

Listy rankingowe
 uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

„Super Szkoły w Gminie Podegrodzie”

w roku szkolnym 2022/2023

Listy rankingowe - uczniowie

 

 

Informacje o projekcie

„Super Szkoły w Gminie Podegrodzie”

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"SUPER SZKOŁY w GMINIE PODEGRODZIE"

Aneks do regulaminu nr 1 2022/2023

Aneks do regulaminu nr 2 2022/2023

DOKUMENTACJA DLA UCZNIÓW

  Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UCZEŃ
  Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZEŃ
  Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZEŃ
  Załącznik nr 4: DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA - UZUPEŁNNIA SZKOLNA KOMISJA              
  Załącznik nr 5: UMOWA_2022-2023- UCZEŃ
  Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE OPINIA O UCZNIU

 

139698