Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

OGŁOSZENIE

WYNIKI REKRUTACJI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Stadłach informuje, że wszystkie dzieci, których deklaracje zostały złożone zostały przyjęte do szkoły na rok szkolny 2022/2023 do oddziału przedszkolnego i do klasy 1.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stadłach ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Stadłach na rok szkolny 2022/2023

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48184459115 lub +48697619815, adresem e-mail stadla@interia.pl oraz poniżej:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Stadłach, dostępna pod danymi kontaktowymi (email: stadla@interia.pl, tel.: 184459115). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.podegrodzie@gmail.com. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

1. Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadłach w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022-2023 KLIKNIJ TUTAJ

2. Zarządzenie Nr 808/2022 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie. KLIKNIJ TUTAJ

3. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 KLIKNIJ TUTAJ

4. Uchwała XXIV/266/2017 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie kryteriów rekrutacyjnych dla klas pierwszych. KLIKNIJ TUTAJ

5. Uchwała XXXIV/392/2017 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie zmiany Uchwały XXIV/267/2017. Określnie kryteriów rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych. KLIKNIJ TUTAJ

Dokumenty dla oddziału przedszkolnego:

1. Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 KLIKNIJ TUTAJ

2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. KLIKNIJ TUTAJ

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka KLIKNIJ TUTAJ

4. Oświadczenie o wielodzietności dziecka KLIKNIJ TUTAJ

5. Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu KLIKNIJ TUTAJ

6. Oświadczenie woli - oddział przedszkolny KLIKNIJ TUTAJ

Dokumenty dla klasy pierwszej:

1. Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Stadłach na rok szkolny 2022/2023 KLIKNIJ TUTAJ

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Stadłach na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów spoza obwodu KLIKNIJ TUTAJ

3. Oświadczenie woli - KLASA PIERWSZA KLIKNIJ TUTAJ

 

98642