Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Dzień katechetyczny

Dzień katechetyczny

Treść

Prowadzącym był ks. mgr Piotr Kruczyński, który w ramach  katechezy  wraz z klasami V-VI omówił kwestie związane z  V Synodem Diecezji Tarnowskiej. Dotyczyły one przede wszystkim wyjaśnienia istoty synodu, jego celu, jak również uświadomienia wszystkim potrzeby osobistego zaangażowania się oraz modlitwy za synod. Gośćmi, którzy obserwowali przebieg katechezy byli: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. dr Tomasz Lelito, Pani  Dyrektor  SP Stadła  mgr Elżbieta Kosińska oraz trzydziestu kapłanów, siostry zakonne i katecheci świeccy z dekanatu Stary Sącz. Wszyscy zebrani, podsumowując, podkreślili bardzo wysoki poziom wiedzy religijnej uczniów  oraz ich wysoką  kulturę osobistą.

93667