Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Spotkanie z kuratorem sądowym

Spotkanie z kuratorem sądowym

Treść

Celem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka w ramach Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Pani kurator opowiedziała o swojej pracy i roli, jaką pełni w procesie wychowawczym młodzieży, która popadła w konflikt z prawem.

Zarówno pierwsza wizyta podczas zebrania wywiadowczego jak i obecna, dotyczyła konsekwencji nieumiejętnego korzystania z Internetu, mediów społecznościowych  oraz telefonów komórkowych. Rodzice oraz ich dzieci dowiedzieli się o tym, że żaden negatywny wpis, ośmieszające innych zdjęcie czy zamieszczony film  nie jest anonimowe i może narazić samego sprawcę i jego rodziców na przykre konsekwencje- sprawę sądową czy dozór kuratora. Nasi uczniowie byli bardzo aktywni w trakcie spotkania i zadawali wiele pytań, na które pani kurator udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Po tym spotkaniu, uczniowie na pewno wyciągnęli wnioski i ich aktywność w sieci będzie właściwa, ale również będą zwracać uwagę na działalność innych uczniów i ewentualne uchybienia będą zgłaszane rodzicom lub wychowawcom.

 

93667