Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Czyste Powietrze wokół nas

Czyste Powietrze wokół nas

Treść

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego w najmłodszym wieku stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antytytoniowych u dzieci przedszkolnych.

Pierwszą z form było zapoznanie rodziców z ogólnymi założeniami programu oraz oczekiwanymi korzyściami wypływającymi z jego realizacji. Zaakceptowali realizację programu i na piśmie wyrazili zgodę na udział ich dzieci w programie. Przedstawiono szkodliwy wpływ palenia tytoniu na zdrowie. Przeprowadzono dyskusję – Zdrowie dzieci, a bierne palenie tytoniu. Rozdano ulotki informacyjne.

Kolejną formą był cykl zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:

Wycieczka po okolicy.

Dzieci udały się na spacer po Stadłach. Wcześniej zostały poinformowane, że podczas wycieczki mają obserwować, z czego wydobywa się dym. Spacerując bacznie rozglądały się, żywo reagując na zauważone źródło dymu. Określały, jak wygląda dym, jaki ma kolor, czy jest jasny, czy ciemny, gęsty, czy rzadki.

Co i dlaczego dymi?

Kolejne zajęcia miały na celu zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów oraz  przyczyn wydobywania się dymów.

Dzieci w grupach rysowały dymy zaobserwowane na wycieczce, a później na spacerach. Następnie rozmawialiśmy, dlaczego dymią samochody, fabryki, kominy domów. Na zakończenie poszczególne zespoły omawiały swoje prace i porównywały je z tablicą, na której zostały zawieszone obrazki z różnymi źródłami dymów.

Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Na tych zajęciach dzieci poszerzyły  wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego poprzez zabawę „Kwiatki” do muzyki relaksacyjnej.  Dzieci odpowiadały na pytania: które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. Poznały  dinozaura Dinka i wysłuchały piosenki o nim.

Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

Na czwartych zajęciach dzieci poznały historyjkę o podróży Dinusia pociągiem. Najpierw bawiły się przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”. Wcielały się w rolę maszynisty i podróżnych. Potem pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, a jak w wagonie dla osób palących. Następnie uczyły się piosenki o Dinusiu i kolorowały dinozaura.

Jak unikać dymu papierosowego?

Ostatnie  zajęcia   polegały na rozwijaniu umiejętności zachowania się, gdy dzieci znajdą się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. Dzieci odszukiwały w sali znaczki z zakazem palenia i rozmawiały na temat gdzie można takie znaczki jeszcze spotkać. Następnie rysowały je.

Dzieci bardzo chętnie i z dużym zapałem uczestniczyły w zajęciach. Bardzo spodobał się im  zielony Dinek oraz piosenka o nim. Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe. Na zajęciach dzieci wykonywały rysunki, których celem było uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiały, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących. Zajęciom towarzyszyła wykonana przez nauczyciela sylweta dinozaura „Dinusia”, którego dzieci wspólnie z nauczycielem pomalowały, a potem wykorzystały do wykonania plakatu. Dinuś pomagał dzieciom w rozwiązywaniu stawianych zadań problemowych, uczył współdziałania w zespole i odpowiedzialności za efekt końcowy. 
W ramach realizacji zagadnień programu, w sali został zorganizowany kącik Dinusia, w którym zostały wyeksponowane prace plastyczne dzieci: plakaty, rysunki, znaczki, hasła „Nie pal przy mnie” oraz informacje o szkodliwym paleniu papierosów.

Dzieci wykonały plakat „Nie palę”.

Odbyło się również spotkanie z pielęgniarką, która przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwości palenia papierosów i przebywania w pomieszczeniach, gdzie inni ludzie palą papierosy, jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy.

Program jest dostosowany do możliwości poznawczych dzieci. Poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów, dzieci doświadczały wpływu otoczenia na samopoczucie, zdrowie i aktywność człowieka. W prosty, dostosowany do percepcji dzieci sposób, poruszył z pozoru bardzo trudną tematykę, jaką jest profilaktyka uzależnień.

Dzięki temu programowi dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy.

 

 

 

 

 

 

 

93667