Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Kura dla Madagaskaru

Kura dla Madagaskaru

Treść

Akcja polega na zakupie kur dla uczniów uczęszczających do szkół w rejonie Ankazoabo-Sud, gdzie pracują na misjach Siostry Orionistki. Siostry w dystrykcie Ankazoabo (obszar 2400 km²) pełnią posługę duszpasterską, są zaangażowane w działalność edukacyjną i opiekę zdrowotną.

Koszt zakupu kury na Madagaskarze w przeliczeniu na naszą walutę wynosi 20 zł. Przekazując darowiznę w tej kwocie sprawiasz, że ubogie malgaskie dzieci z rejonu Ankazoabo- Sud, objęte pomocą przez Fundację, będą miały możliwość wzbogacić swój bardzo skromny posiłek o jajka i drób.

W naszej szkole akcja będzie trwała miesiąc.Później zebrane środki będą wpłacone na konto fundacji. Osoba odpowiedzialna: Irena Orczykowska

 

SERDECZNIE PROSIMY O WSPARCIE AKCJI!

Jak można stać się właścicielem kury na Madagaskarze?

 

Bardzo łatwo..... wystarczy przekazać darowiznę pieniężną na poniższy numer rachunku:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Numer rachunku:53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
z dopiskiem: kura dla Madagaskaru

 

93667