Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Odblaskowa szkoła

Odblaskowa szkoła

Treść

 

W ramach akcji  odbyły się następujące działania:

  • 100% uczniów zostało zaopatrzonych w elementy odblaskowe
  • Klasy I- VII   przystąpiły do konkursu plastycznego  „Noszę znaczki odblaskowe i jestem widoczny na drodze
  • Na apelu szkolnym, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, Pani Dyrektor przypomniała wszystkim uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się nie tylko w drodze do szkoły i domu, ale także podczas popołudniowych zabaw, gdyż w Stadłach panuje dość wzmożony ruch pojazdów. Szczególna uwaga dotyczyła użytkowników rowerów: ( ich oświetlenia oraz wyprowadzania z terenu szkoły)
  • Klasy IV, V i VI przeszły w  „Marszu Odblaskowym” ulicami miejscowości.  Uczniowie ubrani byli w kamizelki odblaskowe oraz inne elementy odblaskowe, wykonane własnoręcznie, aby jeszcze bardziej podkreślić, jak istotne dla pieszego jest być dobrze widocznym na drodze. Podczas przemarszu budzili ciekawość nie tylko kierowców, ale również mieszkańców wsi, jednocześnie przypominając, że piesi szczególnie w okresie jesienno-zimowym są narażeni na niebezpieczeństwo na drodze.
  • W czasie godzin  wychowawczych odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze
  • W ramach akcji wykonano gazetki ścienne informujące uczniów o zasadach zachowania się na drodze. Jedna z nich jest na stałe umieszczona przy wejściu, aby uczniowie codziennie pamiętali o zachowaniu ostrożności, natomiast druga gazetka znajduje się na  korytarzu głównym.

93667