Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Program profilaktyczny "Cukierki"

Program profilaktyczny

Treść

Program Cukierki jest jedną z nielicznych propozycji oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Ze względu na stale obniżający się wiek inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych (używanie substancji psychoaktywnych, agresja itp.), ważne jest podejmowanie treści profilaktycznych coraz wcześniej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci. Program oparty jest na pracy z bajką profilaktyczną pt. „Cukierki”, a treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej.

Cele programu:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
  • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

93667