Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Spotkanie z przedstawicielami KRUS

Spotkanie z przedstawicielami KRUS

Treść

Celem tego krótkiego wykładu było przypomnienie uczniom o bezpiecznych zasadach pracy oraz pomocy w gospodarstwie rolnym. Podczas prelekcji prowadzący zwrócił szczególną uwagę na uświadomienie dzieciom jak niebezpieczne wypadki zdarzają się w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z maszynami rolniczymi podczas  prac polowych. Jest to o tyle istotne, że zbliża się wiosna i takie prace będą na wsi codziennością. 

To spotkanie było też okazją do poinformowania uczniów o  konkursie plastycznym organizowanym przez KRUS. 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

93667