Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów”

Program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów”

Treść

Program dotyka problematyki związanej z właściwym nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Pomaga konstruować młodym ludziom sposoby budowania relacji na fundamentach zaufania, szczerej rozmowy i akceptacji dla uczuć własnych, jak i innych ludzi, a treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej. Program został opracowany przez Grzegorza i Barbarę Paź w ramach Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld. Został poddany ewaluacji i ocenie ekspertów i jest programem rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cele zajęć: Program ma charakter profilaktyczno-interwencyjny, jego zadaniem jest zapobieganie stratom występującym z powodu problemów interpersonalnych. 

Realizowane cele to:

  • budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych oraz postawy otwartości,
  • obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie,
  • wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole,
  • animowanie środowisk liderskich, jako wolontariuszy w szkole.

Przekazywane treści: to profilaktyka skupiona wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie oraz opanowanie podstawowych zasad komunikacji. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Program składa się z czterech części ‐ wsteępnej dla zbudowania dobrego klimatu do pracy i trzech zasadniczych, tj.:

  • Część I „Odczuwaj”. Ma na celu tworzenie klimatu przyzwolenia do przeżywania uczuć oraz werbalizację stanów emocjonalnych, zwraca uwagę na wpływ uczuć na zachowanie oraz rolę pozytywnego nastawienia.
  • Część II „Ufaj”. Obejmuje ćwiczenia, które zwracają uwagę na kwestię prawdomówności, dotrzymywania słowa, budowania zaufania, wiary w siebie.
  • Część III „Mów”. Ma na celu budowanie postawy otwartości, obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie, opanowanie umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.

113485