Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Bieg po zdrowie

Bieg po zdrowie

Treść

Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

      Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były przez wychowawcę klasy czwartej za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności, a zdobyta wiedzę uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu. Podczas cyklu zajęć dzieci mogły dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia refleksje i pomysły, przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi, liczyć koszty palenia papierosów i pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów. Przy realizacji programu wykorzystano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:  m.in. podręcznik dla nauczyciela, zeszyt dla ucznia, plakaty, ulotkę informacyjną dla rodziców. Program pomógł bardziej uświadomić dzieciom oraz dorosłym, jak szkodliwe jest palenie tytoniu, i że mają ogromny wpływ na swoje zdrowie a także, że warto aktywnie o nie dbać.

93664