Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Gminny Konkurs Recytatorski

Gminny Konkurs Recytatorski

Treść

 Celem konkursu było popularyzacja poezji wśród dzieci, uwrażliwienie młodego odbiorcy na piękno przyrody i otaczającego nas świata, przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków.

Konkurs skierowany był do dzieci 5-6 letnich z terenu Gminy Podegrodzie. Dzieci miały przygotować pamięciowo dowolnie wybrany wiersz adresowany do dzieci ze zbioru poezji Marii Konopnickiej. Pierwszym etapem konkursu były eliminacje w oddziałach przedszkolnych i zerowych, natomiast rozstrzygnięcie w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu. W naszej szkole w pierwszym etapie wzięły udział wszystkie dzieci chętne niezależnie od wieku. Młodsze dzieci mogły sobie wybrać dowolny wiersz Jana Brzechwy, natomiast starsze - wiersze Marii Konopnickiej. Do konkursu na etapie szkolnym przystąpiło 15 osób. Wszystkie dzieci świetnie się przygotowały i w obecności uczniów klasy I i II, a także szanownego Jury prezentowały swoje utwory. Po obradach Jury zostały przedstawiono wyniki:

Miejsce I zajęły :

Karolina Dyrek

Daria Drabik

 

Miejsce II:

Paweł Kowalkowski

Nadia Morzywołek

Nikodem Fiut

Joanna Fiut

Szymon Jasiński

Julia Mróz

Kacper Marcinowski

Kinga Kowalkowska

Miejsce III:

Migacz Filip

Karolina Ledniowska

Wiktoria Fiut

Jakub Majda

Michał Kowalkowski

 

Do etapu gminnego zakwalifikowały się :

Karolina Dyrek z utworem  „Sposób na laleczkę” i

Daria Drabik z utworem „Tęcza”

Obydwie dziewczynki zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Karolina Dyrek zdobyła I miejsce, natomiast Daria Drabik – wyróżnienie.

II etap konkursu odbył się 30 maja 2019r. w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu.

Jury w ocenie recytatora brało pod uwagę opanowanie pamięciowe utworu, dobór utworu, dykcję/sposób mówienia, poprawność wypowiedzi oraz ogólny wyraz artystyczny/naturalność wypowiedzi, rekwizyty/.

Bardzo się cieszymy z tak wysokich wyników !

93667