Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Projekt "Promujemy Zdrowy Styl Życia"

Projekt

Treść

Ponadto uczniowie uczyli się: jak dokonywać  samodzielnych, racjonalnych wyborów we współpracy z rodzicami, nauczycielami,otwartego wyrażania opinii i podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie, właściwych postaw wobec używek ( alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy).

Powyższe cele osiągnięto stosując następujące metody:

 • Dostarczanie informacji na temat konsekwencji spożywania środków pobudzających, narkotyków, alkoholu, „dopalaczy”, tytoniu, używek ( pogadanki z wychowawcą),
 • Podnoszenie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udział w konkursach.
 •  Stwarzanie alternatywy dla sięgania po „używki”, „dopalacze”, alkohol, narkotyki i tytoń poprzez udział:  w zawodach sportowych,  w wycieczce do Miasteczka Galicyjskiego, udział  w turnieju gier zespołowych, w grupowych zajęciach integracyjnych, w Dniu Sportu.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

 • Przygotowanie w klasach gazetki profilaktycznej związanej z tematem projektu- dzieci wykonywały materiały na gazetkę, przeglądały broszury, prasę i wiadomości w Internecie związane z promowaniem zdrowego stylu życia.
 • Pogadanki z wychowawcami na temat szkodliwości palenia papierosów, spożywania napojów energetycznych, alkoholu i narkotyków w ramach godzin wychowawczych – prezentacje.
 • Przygotowanie przez klasy starsze happeningu pod hasłem „Żyj zdrowo bez używek” a przez klasy młodsze piosenek i wierszy- przyjście ulicami Stadeł z przygotowanymi transparentami, hasłami. Zaprezentowanie przed szkolną społecznością wierszy i piosenek nawołujących do zdrowego stylu życia.
 • Prezentacja, film o tematyce związanej z projektem: „Mówię wam nie warto” – seria 6 filmów profilaktycznych.
 • zajęcia praktyczne na lekcjach biologii, chemii – analiza etykiet z produktów żywnościowych, składu napojów energetyzujących.
 • Integracyjna wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego – udział w warsztatach edukacyjnych- uwrażliwienie dzieci na piękno kultury naszego regionu.
 • Organizacja zawodów sportowych:

-rozgrywki piłki nożnej (chłopcy IV – V i VI- VII)

- rozgrywki piłki siatkowej (dziewczynki IV – VII)

 • Szkolny Dzień Sportu                                                                                                         – czwórbój klasy IV – VII ( skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 60 m, bieg na 1000m),

- kl. 0 –II rzut do celu, wyścigi w workach i na szczudłach, kręgle

- gry zespołowe ( piłka nożna, siatkowa, Dwa ognie)

 • Apel podsumowujący projekt: rozdanie medali, dyplomów i nagród

93667