Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

"Czyste powietrze wokół nas"

Treść

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego w najmłodszym wieku stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antytytoniowych u dzieci przedszkolnych.

Zajęcia miały także na celu zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów oraz  przyczyn wydobywania się dymów.

 Rozmawialiśmy o tym ; dlaczego dymią samochody, fabryki, kominy domów i co ich zdaniem można zrobić, by uniknąć tych groźnych dla zdrowia sytuacji. Dzieci rysowały więc wycieczki rowerowe, zamiast wypadów samochodami. Dowiedziały się o możliwości ogrzewania domów w sposób bardziej ekologiczny. Dzieci dowiedziały się także o istnieniu samochodów elektrycznych, które są bardziej przyjazne środowisku.  Na zakończenie dzieci w zespołach malowały ekologiczne pojazdy i  omawiały swoje prace.

W ramach realizacji zagadnień programu, w sali został zorganizowany kącik Dinusia, w którym zostały wyeksponowane prace plastyczne dzieci: plakaty, rysunki, znaczki, hasła „Czyste powietrze wokół nas” oraz informacje o szkodliwym paleniu papierosów.

Dzieci wykonały transparenty i plakaty nawołujące do unikania palenia papierosów. Wspólnie z nauczycielem wykonały na korytarzu szkolnym gazetkę nawołującą rodziców do zaprzestania palenia papierosów „Mamo, tato nie pal przy mnie”.

Odbyło się również spotkanie z pielęgniarką, która przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwości palenia papierosów i przebywania w pomieszczeniach, gdzie inni ludzie palą papierosy, jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy.

W realizacji programu towarzyszyła dzieciom piosenka o wesołym Dinusiu, która przypadła dzieciom do gustu.

Dzięki temu programowi dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy.

93661