Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny KRUS

Konkurs plastyczny KRUS

Treść

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Konkursu cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci z naszej szkoły.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także przedstawienie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz wskazanie prac szczególnie zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” miało zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W związku z konkursem w szkole, odbyło się szkoleniowe spotkanie dzieci z pracownikami KRUS, którego celem było przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

W konkursie wzięli udział : Agata Migacz, Kacper Oleś, Filip Sapalski, Emilia Bodziony,Mateusz Świechowski, Gabriela Oleś

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody za udział w konkursie

93708