Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

"Młodość wolna od uzależnień"

Treść

Konkurs miał na celu propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, uświadomienie uczniów o szkodliwości stosowania używek, ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia oraz rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie plakatu przestrzegającego przed wybranym rodzajem uzależnień (np. nikotyna, e-papieros, alkohol, narkotyki, Internet, smartfon). Technika i format plakatu były dowolne.

Wyniki konkursu:

I miejsce : Gabriela Jarosz, Emilia Bodziony, Kacper Oleś, Adam Marcinowski, Wiktor Ledniowski, Bartłmiej Maciuszek, Jakub Mordarski, 

II miejsce: Artur Ledniowski, Kamil Cycoń, Arkadiusz Buczek, Norbert Ciapała, Karol Kasprzycki,

III miejsce: Łukasz Biel, Daniel Ambrosio, Szymon Lorek, Kacper Skoczeń, Karol Migacz

 

 

93719