Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Programy Edukacyjne

Programy Edukacyjne

Treść

Pierwszy z nich, to program profilaktyki palenia tytoniu adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny. Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” w bieżącym roku szkolnym będą realizowały klasy V-VIII szkoły podstawowej

Celem głównym programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”  jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”


Cel główny programu: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie. Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie u dzieci  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą .


Adresaci programu: dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych.

 

 

93712