Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

„Bezpiecznie na wsi”-konkurs plastyczny KRUS

„Bezpiecznie na wsi”-konkurs plastyczny KRUS

Treść

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja miała zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, portalu Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

Uczniowie wykonali prace plastyczne w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Wyniki konkursu na etapie szkolnym :

klasy I – III

I miejsce – Karolina Dyrek, Szymon Jasiński, Agata Migacz

II miejsce – Justyna Ledniowska, Gabriela Oleś, Mateusz Świechowski

III miejsce – Damian Biel, Joanna Fiut

klasy V – VIII

I miejsce – Filip Sapalski, Jakub Mordarski, Norbert Ciapała

II miejsce – Emilia Bodziony, Gabriela Jarosz, Kacper Oleś

III miejsce – Łukasz Biel.

93719