Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

„Odpady – zagrożenia i rady” 

Treść

Prezentacja pt. „Odpady – zagrożenia i rady” zawiera m. in. takie zagadnienia jak – segregacja śmieci, recykling, skażenie gleby, nielegalne wysypiska śmieci, azbest a także informacje o funkcjonowaniu na terenie naszej gminy – Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu.

Gmina Podegrodzie___Odpady - zagrożenia i rady.pdf

136797