Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

"Poświęcenie placu budowy"

Treść

 W dniu 10 sierpnia br., miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla  społeczności naszej Szkoły oraz wsi Stadła, mianowicie poświęcenie placu pod budowę tak długo wyczekiwanej szkoły. Poświęcenia dokonał uczący w SP Stadła ks. Mariusz Mrzygłód. Wśród obecnych byli Wójtowie Gminy Podegrodzie: Pan Stanisław Banach oraz Pan Stanisław Mazur, Sołtys wsi Stadła Pan Wiesław Tokarczyk, odchodząca na emeryturę Pani dyrektor  Elżbieta Kosińska oraz obejmująca to stanowisko Pani dyrektor Małgorzata Jawor. Nie zabrakło również Grona Pedagogicznego, przedstawicieli Rady Rodziców, na czele z Przewodniczą  Panią Małgorzatą Biel, mieszkańców oraz dzieci. Po poświęceniu placu, wyżej wymienieni zabierali kolejno głos wyrażając swoje wzruszenie i podziękowanie wszystkim, którzy w ciągu ostatnich lat dołożyli starań, aby realizacja tego projektu doszła do skutku.

147055