Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Super Szkoły

Treść

Listy rankingowe
 uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

„Super Szkoły w Gminie Podegrodzie”

w roku szkolnym 2020/2021

  Listy rankingowe - uczniowie
Listy rankingowe - nauczyciele
Aneks nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Na temat projektu można przeczytać na stronie: http://www.podegrodzie.pl/pl/924/0/super-szkoly-w-gminie-podegrodzie.html

 

 


  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"SUPER SZKOŁY w GMINIE PODEGRODZIE"

DOKUMENTACJA DLA UCZNIÓW

  Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UCZEŃ
Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZEŃ
  Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE
KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZEŃ

 

DOKUMENTACJA DLA NAUCZYCIELI

  Załącznik nr 6: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - NAUCZYCIEL
Załącznik nr 7: OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA PROJEKTU
 - NAUCZYCIEL
  Załącznik nr 8: OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE
KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKA PROJEKTU - NAUCZYCIEL

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"SUPER SZKOŁY w GMINIE PODEGRODZIE"

 
113495