Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

SuperSzkoły2

Treść

Listy rankingowe
 uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

„Super Szkoły w Gminie Podegrodzie”

w roku szkolnym 2021/2022

  Listy rankingowe - uczniowie

Listy rankingowe - nauczyciele

Listy rankingowe - uczniowie - rekrutacja dodatkowa nr 1 

Listy rankingowe - uczniowie - rekrutacja dodatkowa nr 2

Informacje o projekcie
„Super Szkoły w Gminie Podegrodzie”

w roku szkolnym 2021/2022

Na temat projektu można przeczytać na stronie: http://www.podegrodzie.pl/pl/520/3636/rekrutacja-do-projektu-super-szkoly-w-gminie-podegrodzie-221-222.html

 

 

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"SUPER SZKOŁY w GMINIE PODEGRODZIE"

DOKUMENTACJA DLA UCZNIÓW

  Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UCZEŃ
Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZEŃ
  Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE
KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZEŃ

 

DOKUMENTACJA DLA NAUCZYCIELI

  Załącznik nr 6: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - NAUCZYCIEL
Załącznik nr 7: OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA PROJEKTU
 - NAUCZYCIEL
  Załącznik nr 8: OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE
KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKA PROJEKTU - NAUCZYCIEL


 

113487